Privacy Policy

Pinoytoko.nl

Over ons privacybeleid

 

Pinoytoko geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend uitsluitend die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor transacties ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de ontsloten dienstverlening van Pinoytoko. De ingangsdatum voor de uitoefening van deze voorwaarden is 06/06/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de uitvoering van alle uitvoeringsversies. Dit privacy beleid algemene gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met met wie en onder derden worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op de wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons uitgevoerde persoonsgegevens.

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy aken, u vindt de afspraken aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, belangrijke beveiligingstechnieken wij en voor wie de gegevens werken.

 

Webwinkelsoftware

 

WooCommerce

 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor siteground.com. Persoonsgegevens die u ten doel van onze dienstverlening aan ons beschikbare stelt, worden met deze gedeeld gedeeld. siteground.com heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. siteground.com is op de basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van gegevens te voorkomen.

 

WooCommerce

 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce onze webwinkel op een server van siteground.com. Wij hebben passende en toekomstige maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van gegevens te voorkomen.

 

Web hosting

 

Siteground.com

Kyzoe.be

 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Kyzoe.be en Siteground.com

 

Kyzoe.be en Siteground.com verwerkt persoonsgegevens namen en gebruikt uw gegevens niet voor eigen. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

 

Siteground.com en Kyzoe.be heeft passende technische en maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofde gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Kyzoe.be en Siteground.com is de grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

 

Mailpoet

 

Onze website maakt gebruik van Mailpoet, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van toekomstige berichten. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Mailpoet. Mailpoet zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen gebruik gebruiken. Onderaan elke e-mail die via onze website wordt verzonden, wordt verzonden via de link ‘uitschrijven’. Als u hiërarchie zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website aanzienlijk verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Mailpoet opgeslagen. Mailpoet maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die maken of e-mails worden geopend en gelezen.

 

Siteground.com

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer van de diensten van Siteground.com. Deze partij heeft passende en toekomstige maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw technische en onze gegevens mogelijk te voorkomen. Siteground.com heeft geen toegang tot ons postvak en wij bespreken al ons e-mailverkeer.

 

Betalingsverwerkers

 

Mollie

 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Strip heeft passende technische en maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.Alle details van het inschakelen van de bescherming persoonsgegevens zijn van toepassing op de onderdelen van de diensten van Mollie. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek

 

PostNL

 

Als u een bestelling bij ons plaatsing is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats met PostNL delen. PostNL gebruikt gegevens alleen ten doel van deze uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat PostNL ondernemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

DHL

 

Als u een bestelling bij ons plaatsing is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze alleen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat DHL-onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

GLS

 

Als u een bestelling bij ons plaatsing is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt gegevens alleen ten behoeve van deze uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat GLS van nemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

 

Boekhouder kantoor

 

Voor het gebruik van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van boekhouders kantoor. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd en opgeslagen. Boekhouders kantoor is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens bespreken. Boekhouders kantoor gebruikt persoonsgegevens niet voor andere dan uw hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

 

Marktplaats.nl

 

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan grondige met uw technische en toekomstige maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen en persoonlijke problemen te beschermen.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u gebruikt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan uw op verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor toestemming. Uw gegevens met derden gedeeld, anders dan aan boekhoudkundige en overige gegevens worden niet aan verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding op grond van de overeenkomst tussen hen en ons van een eed van de grond van de overeenkomst.

 

Automatisch verzamelde gegevens

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Beoordelingen

 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

 

In alle gevallen kan Pinoytoko gegevens worden gehouden in verband met fiscaal onderzoek van overheidswege. In een geval zijn wij uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren voordat u dat u niet langer van onze diensten wenst te maken. Als u dit bij ons plannen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van praktische taken uitvoeren wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor langdurige de termijn bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanvang van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

 

Op grond van rechten van de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In bijzondere sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en effecten van uw gegevens enkel naar uw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres van bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van verwerkte documenten, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en gegevens van gegevens ontvangen u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen plannen.

 

Inzagerecht

 

U heeft het recht om de gegevens (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon van haarleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een overzicht van de verwerkers die deze onder zich hebben, onder van de categorie omvattende wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

 

U heeft het recht om de gegevens wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon van haarleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

U heeft altijd de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon van de gegevens die wij hebben, te uitwerking. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

 

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon van haar oorsprong, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekenden Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevens niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

 

U heeft in tegen gevallen het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Deur van in opdracht van Pinoytoko. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevens verwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat wij afschriften en/of transacties van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft het recht om niet aan definitieve vaststelling van profilering te worden uitgevoerd. Wij verwerken uw gegevens niet ope wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

 

Koekjes

 

Cookies van derde partijen

 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies wordt vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

Wij behouden te allen het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

 

Pinoytoko

 

Anemoon, 5 5071GP Udenhout Nederland  T +31(0)620871174   E  info@Pinoytoko.nl

 

Contactpersoon voor privacyzaken 

 

Twan van de Kerkhof +31(0)620871174

Info@Pinoytoko.nl